Chúng ta chỉ là những người khách qua đường trong cuộc đời của người khác, chỉ có thể cùng người khác đi một đoạn đường mà thôi....

Bài Hữu Ích Được Đọc Nhiều