Cầu nguyện chính là năng lượng để Kitô hữu chiếu sáng. Đức Thánh đã khẳng định như trên trong bài giảng thánh lễ sáng tại Vatican...

Bài Hữu Ích Được Đọc Nhiều