Người công giáo hầu hết ai cũng biết đến hoạ phẩm 'the last supper', tức buổi ăn cuối cùng Đức Chúa Jesus cùng 12 vị tông đồ....

Bài Hữu Ích Được Đọc Nhiều