Dưới đây là câu chuyện về một cử nhân chỉ vì mê muội chiếm đoạt tiền tài của người khác mà làm tổn hại đến thọ mệnh của chính...

Nếu như chẳng muốn Ác Quả thì tốt nhất đừng gieo Nhân Ác, đừng đợi đến khi quả đến thì sợ cách mấy cũng đã muộn màng...

Qua câu chuyện này, chúng ta có thể thấy rằng nghiệp lực luân báo là có thật. Khi một nhân được gieo thì một quả sẽ được sinh ra....

Nhân quả báo ứng luôn công bằng và không bỏ sót một ai vì vậy chớ vội than thân trách phận và trách ông Trời bất công...

Làm từ thiện xưa nay là việc làm cao cả được người đời ca tụng tuy nhiên có một loại làm từ thiện vừa không tích đức vừa tạo nghiệp nặng...

Tội nghiệp mà con người gây ra chính là tự gây nên quả báo cho mình, quy luật nhân quả báo ứng không chút sai lệch...

Chúng ta ai cũng tình cờ gặp những tình huống như vậy trong đời mình và hầu hết chúng ta chỉ nghĩ nếu chúng ta giúp họ chuyện gì sẽ xảy ra...

Những người hiên ngang đập phá chùa chiền hoặc chiếm luôn đất chùa làm của riêng đều bị chết trong những tai nạn thật khủng khiếp...

Bài Hữu Ích Được Đọc Nhiều