Người sống ở đời, cần phải coi trọng việc tu tâm, tu khẩu, tùy tiện nói lời làm tổn thương người khác, cuối cùng cũng khó tránh khỏi ác báo....

Kiếp trước con ngựa này đã lăng nhục, hành hạ áp bức hàng trăm người nô lệ da đen chính vì thế kiếp y phải trả quả báo làm thân ngựa...

Ðôi khi chúng ta bị một vài tai nạn hay bệnh nan y mà không hiểu nguyên do, thật ra rất nhiều trường hợp là vì chúng ta sát sanh...

Do quá đau đớn, nên ông không thể nằm trên giường mà lăn lộn dưới đất, vừa lăn vừa la hét rên rỉ, trải qua ba ngày ba đêm ông mới chết....

Quy luật nhân quả báo ứng rất nghiêm minh không chút sai lệch, người lòng dạ vong ân bội nghĩa, ắt sẽ phải trả giá...

Việc sát sanh là một điều thuộc vào điều cấm kị trong Phật giáo, nghiệp này rất nặng và quả báo thật to lớn...

Cho dù bạn sống công minh, cả đời ngay thẳng nhưng nếu bạn đã gieo nhân sát sinh thì khi quả báo đến vẫn phải gánh chịu...

Gặp nhau giữa người với người đều bắt nguồn từ một chữ duyên mà duyên thì không thể tách khỏi nhân quả báo ứng và luân hồi...

Bài Hữu Ích Được Đọc Nhiều