Giờ tôi hiểu được cảm giác của chị rồi, một kẻ thứ ba khác xuất hiện, tôi rời khỏi vòng tay anh và nghĩ đến hai từ “quả báo"...

Tôi là kẻ đã sống không có đạo đức, đã cướp chồng của người khác, đã đi gieo gió để rồi gặt lấy bão như bây giờ...

Cô mỉm cười chào anh, trong đầu thầm nhủ: “Cuộc sống này có vay có trả, luật nhân quả không bỏ sót một ai thật đúng”....

Bài Hữu Ích Được Đọc Nhiều