Cầu nguyện chính là năng lượng để Kitô hữu chiếu sáng. Đức Thánh đã khẳng định như trên trong bài giảng thánh lễ sáng tại Vatican...

Ngày nay, chúng con tham sống sợ chết, sợ mất đi của cải vật chất vô thường ở thế gian này, sợ ốm đau, sợ bệnh tật, nhưng lại ......

Bài Hữu Ích Được Đọc Nhiều