Bệnh từ cái miệng mà vô, họa cũng từ cái miệng mà ra”, bởi vậy một người có trí tuệ chính là phải biết kiểm soát được cái miệng của mình...

Một câu nói khẩu nghiệp cũng có thể gây ra cuộc chiến, đánh mất tình yêu, tan vỡ một gia đình... ...

Câu chuyện Phật gia dưới đây là lời răn chúng ta tránh tạo ác khẩu để phải nhận báo ứng về sau...

Bài Hữu Ích Được Đọc Nhiều