Luật nhân quả sẽ không chừa một ai, dù bạn là người theo đạo công giáo hay phật giáo. Bạn gieo nhân tốt sẽ gặt hái quả lành, gieo nhân xấu thì gặt quả báo xấu.


Câu chuyện có thật dưới đây góp phần cảnh tỉnh chúng ta về luật nhân quả ở đời...

Kính khuyên những người làm thiện chớ nên dối lòng bởi vì đạo trời rất công bằng, báo ứng rất phân minh...

Hãy cho đi nhiều hơn một chút thiện tâm cùng yêu mến, hạn chế một chút cay nghiệt cùng lạnh lùng, để cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn...

Nhất cử nhất động của chúng ta đều được âm tào địa phủ ghi chép lại và báo ứng theo đó mà phân minh....

Sau khi nghe lời giảng đạo của Vương sơn nhân, lấy cứu người xót vật làm trọng, Lô Quân thuận lợi vượt qua kiếp nạn, còn được trường thọ...

Sự việc xảy ra đối với vị bác sĩ thú y Luciano Ponzetto càng khiến cho người ta tin hơn về luật nhân quả báo ứng này...

Đập phá tượng Thần, ba đời con cháu của một gia đình phải lãnh hậu quả, cho đến ngày nay quả báo vẫn chưa kết thúc...

Do quá đau đớn, nên ông không thể nằm trên giường mà lăn lộn dưới đất, vừa lăn vừa la hét rên rỉ, trải qua ba ngày ba đêm ông mới chết....

Bài Hữu Ích Được Đọc Nhiều