Luật nhân quả sẽ không chừa một ai, dù bạn là người theo đạo công giáo hay phật giáo. Bạn gieo nhân tốt sẽ gặt hái quả lành, gieo nhân xấu thì gặt quả báo xấu.


Người sống ở đời, cần phải coi trọng việc tu tâm, tu khẩu, tùy tiện nói lời làm tổn thương người khác, cuối cùng cũng khó tránh khỏi ác báo....

Kiếp trước con ngựa này đã lăng nhục, hành hạ áp bức hàng trăm người nô lệ da đen chính vì thế kiếp y phải trả quả báo làm thân ngựa...

Giờ tôi hiểu được cảm giác của chị rồi, một kẻ thứ ba khác xuất hiện, tôi rời khỏi vòng tay anh và nghĩ đến hai từ “quả báo"...

Dưới đây là câu chuyện về một cử nhân chỉ vì mê muội chiếm đoạt tiền tài của người khác mà làm tổn hại đến thọ mệnh của chính...

Tôi muốn cầu xin những bạn trẻ đang muốn phá thai mà chưa đi phá xin các bạn hãy nương tay mà cứu lấy sinh mệnh này...

Ðôi khi chúng ta bị một vài tai nạn hay bệnh nan y mà không hiểu nguyên do, thật ra rất nhiều trường hợp là vì chúng ta sát sanh...

Cuộc sống sẽ tươi sáng, tốt đẹp hơn khi chúng ta mở rộng tấm lòng để tích đức tu thiện hầu cải tạo vận mệnh cho chính mình...

Trong lịch sử đã có quá nhiều bài học báo ứng cho hành động con người báng bổ và thậm chí phá hủy chùa miếu của Thần Phật...

Bài Hữu Ích Được Đọc Nhiều