Cộng đồng con chiên của Chúa Giêsu Kito, Đức Mẹ Maria ở Việt Nam và thế giới. Nội dung trang cập nhật về Kinh Thánh, Lời Dạy Của Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria, Phim Công Giáo, Thiên Chúa Giáo ...


Loạt phim Thánh Kinh Lược Truyện sẽ khiến khán giả muốn mở từng trang của sách Kinh Thánh để thấy hiện thực về kế hoạch của Đức Chúa....

Đức Mẹ Fatima là một trong số nhiều tước hiệu mà người Công giáo dành cho Đức Trinh nữ Maria. Tước hiệu này phát xuất từ việc Đức Mẹ hiện ra 6 lần với 3 em bé chăn cừu làng Fatima (Bồ Đào Nha)...

Sài Gòn 1974 - Lễ nghinh đón tượng Đức Mẹ Fatima, Nữ Vương Hòa Bình, đến từ Bồ Đào Nha....

100 Truyện Tích Chuỗi Mân Côi: Vậy kể từ nay Mẹ sẽ ban cho những ai lần chuỗi Mân Côi của Mẹ, mà xin Mẹ điều gì thì Mẹ sẽ ban cho được như ý...

Cả bốn Phúc Âm đều cho biết rằng Chúa Giêsu thực sự bị đóng đinh và chết trên Thập giá. Chứng cớ đó có đủ bảo đảm để kết luận rằng tường trình Phúc Âm là chính xác?...

Chúa Giêsu Bị Đóng Đinh Vào Ngày Nào? Như vậy ngày diễn ra cuộc hành hình, tức Ngày Thứ sáu tuần thánh là khá chính xác, nhưng năm của sự kiện trên vẫn còn là nghi vấn, Williams nói....

Bài Hữu Ích Được Đọc Nhiều