Cộng đồng dành cho các bạn công giáo Thiên Chúa và Phật giáo, lời cầu nguyện, niệm phật mỗi ngày được cập nhật liên tục.


Bởi vì Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai Ta....

Chúa ở khắp mọi nơi. Hãy viết Amen, nếu bạn tin vào Chúa Giêsu. Amen...

Ngày nay, chúng con tham sống sợ chết, sợ mất đi của cải vật chất vô thường ở thế gian này, sợ ốm đau, sợ bệnh tật, nhưng lại ......

Xin mẹ Maria soi sáng chỉ đường cho con đi, xin mẹ hãy là điểm tựa mỗi lúc con bơ vơ mệt mỏi....

Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc?” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!” Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu....

Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Mẹ LÀ TẤT CẢ cuộc đời con....

Bài Hữu Ích Được Đọc Nhiều