Lời cầu nguyện, chia sẻ mỗi ngày dành cho các Phật Tử.


Phật thường nói có nợ mới có duyên, duyên của thế gian đến như một sự nhân quả, đến để trả nợ cho nhau ở kiếp trước...

Thời chính là vấn đề nhân quả và phước họa trong nhà Phật đóng vai trò cực kỳ quan trọng, nó thay đổi cả cuộc đời vận mệnh của chúng ta...

Bài viết dưới đây là những điều mà Đức Phật khuyên dạy người Phật tử nên ghi nhớ trong cuộc sống để có được một cuộc sống an lạc...

Bạn học Phật không thể thành Phật vì ngay trong mười hai chữ này luôn có mấy chữ không buông bỏ, tạo thành chướng ngại....

Chúng ta chỉ là những người khách qua đường trong cuộc đời của người khác, chỉ có thể cùng người khác đi một đoạn đường mà thôi....

Bố thí không phải chỉ dành cho người giàu và có thể thực hiện bất kỳ lúc nào, suy cho cùng đó là lối sống tử tế, nhân hậu và quan tâm...

Bài Hữu Ích Được Đọc Nhiều